NO.034 Le Bistro Shiseido (French Restaurant)
Shinjyuku-ku, Tokyo 新宿区西新宿
Copyright 2008 ZNEM Co.Ltd All Rights Reserved